Günümüzde bilgisayar mesleği

Daha Önce Hizmet Sektöründe Olup Şu Anda Farklı Bir Kola Ayrılan Meslekler Var Mıdır?

Artan nüfus ile ihtiyaçlar gittikçe artmaktadır. Bununla orantılı olarak da yeni yeni meslek grupları ortaya çıkmaktadır. Zaman geçtikçe meslekler de kendi aralarında bölümlere ayrılarak daha derin problemleri çözmek amaç olmuştur. Daha önce hizmet sektöründe olup şu anda farklı bir kola ayrılan meslekler var mıdır? Sorusunun bir kısmına cevap vermiş olduk. Peki, hangi alanlarda bu meslek bölünmesi, ayrılması olmuştur? Dersek buna en iyi verilebilecek örneklerden biri de bilgisayar demek zorundayız. Bilgisayar yazılım ve donanımı içinde barındıran her türlü teknik problemi çözmeye uğraşan meslek dalı idi önceden.

Günümüzde bilgisayar mesleği

Gelişen teknoloji ve artan problemler doğrultusunda ihtiyaçlarda artmaktadır. Bu ihtiyaçlar bilgisayar alanında daha da fazladır çünkü bilgisayar kavramı çok geniştir. İçinde tanıtım siteleri, ticaret siteleri, bilgi amaçlı kullanılan siteler, bilgisayar parçaları, ağlar, yapılar, veritabanları, sistemler olmak üzere birçok dala sahiptir. İşinde başarılı olunabilmesi var olan problemlere gerekli en pratik çözümlere kavuşturulabilmesi için bu saydığımız bilgisayar dalları artık ünümüzde meslek haline geldi. Nasıl mı?

Bir mağaza tanıtımını yapmak için işin uzmanından site yaptırmak isteyecektir. Bunun için işinde başarılı tasarımcı bulmak isteyecektir.

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayarcılık mesleğinin ayrılan kollarının biri de bilgisayar mühendisliğidir. Hayatımızda oldukça popüler olan bu meslek bile artık kendi içinde kolları oluşmakta ve ayrılmaktadır. Bu ayrılan kollardan biri ise yazılım mühendisliğidir. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliğine kıyasla daha geniş bir alana hizmet etmektedir. Hatta hizmette bu dalların ayrılmasıyla eğitimden verilen disiplin ve derslerde derinleşmektedir. Buna en iyi gösterge şudur: Yüzde doksan dokuz üniversitelerde bilgisayar mühendisliği vardır. Son 5-6 yılda bu mesleğin dalları olan yazlım mühendisliği de ortaya çıkmıştır. Okutulan dersleri yazılım mühendisliğin de daha derin derin daha uzmanca görmekteyiz. Devletimiz bu ayrılmaları destelemek zorunda olmalıdır. Yeni yeni alt bölümler açmalıdırlar.

Sonuç olarak hizmet sektöründeki meslekler işlerininim profesyonelce yerine getirebilmesi için kollara ayrılması şarttır.

Bir cevap yazın