Endüstrisi Gelişmiş Ülkelerin İsimleri Nelerdir?

Endüstrisi Gelişmiş Ülkeler

Hammaddelerin ya da yarı işlenmiş malzemelerin kullanılabilir duruma getirildiği üretim ağına sanayi ya da endüstri denir. Endüstri ülkelerin gelişiminde rol oynayan en önemli faktörlerden bir tanesidir.

Bir ülkede endüstrinin kurulması ve geliştirilmesi için bazı koşullar vardır. Bu koşullar aşağıdaki gibidir:

 1. Endüstrisi Gelişmiş Ülkelerin İsimleri Nelerdir?Sermaye
 2. Enerji
 3. Hammadde
 4. Ulaşım ve Pazarlama
 5. İş Gücü ve Teknik Eleman
 1. Sermaye: Tesisin yapım aşaması ve makinelerin kurulumu için sağlanması gereken en öncelikli ve önemli koşul sermayedir. Sermaye olmayan herhangi bir yerde bir sanayi kurulması mümkün değildir.
 1. Enerji: Enerji hammaddelerin ya da yarı işlenmiş malzemelerin kullanılabilir duruma getirilmesi için gereken en önemli kaynaktır. Bir sanayide en çok kullanılan ve ihtiyaç duyulan kaynak enerjidir.

      3. Hammadde: Doğal kaynaklar bakımından zengin olan ülkeler sanayi açısından her zaman ön plandadır. Eğer hammaddeye doğrudan ve kolay bir şekilde ulaşılıyorsa, o sanayi için üretim diğer ülkelere göre çok daha kolay ve az maliyetli olacaktır.

 1. Ulaşım Ve Pazarlama: Üretilen ürünlerin doğru müşterilere ulaşması ve satışın artırılması için en önemli faktör pazarlamadır. Pazarlamanın doğru yapılmadığı bir sanayide üretilen ürün maddi değere dönüşemez. Pazarlama doğru yapıldığı takdirde ürün kendisine müşteri bulacaktır. Ancak bu noktada ulaşım koşulu devreye girmektedir. Ürün müşteriye kısa sürede, zarar görmeden ve az bir maliyetle ulaşmalıdır.
 1. İş Gücü ve Teknik Eleman: İş gücü olmayan yerde üretim de olmaz. İş gücü fazla olan ülkelerde sanayinin gelişmesi çok daha kolaydır. Eğer bir bölgede iş gücü ne kadar fazlaysa iş gücü maliyeti de o kadar düşük olur.

Endüstrisi gelişmiş ülkelerin isimleri nelerdir?

 1. ABD
 2. İngiltere
 3. Çin
 4. Kanada
 5. Avustralya
 6. Güney Afrika
 7. Japonya
 8. Güney Kore
 9. Brezilya
 10. Endonezya

Bir cevap yazın