Endüstri Psikolojisi Ne Demektir?

Kurumlarda çalışanları, onların motivasyonlarını, kurumların çalışanlara olan tutum ve davranışlarını inceleyen, psikoloji alanı içerisinde bir daldır. Psikoloji lisans mezunları isterlerse bu alt dalda yüksek lisans yaparak uzmanlaşabilirler. Çağımızda bir hayli gerek duyulan bir dal olup örgütler ve çalışanlar arasındaki ilişkileri de düzene sokarak, örgütlerin alanlarında daha başarılı olmasına çalışanlarınsa endüstriyel faaliyetlerin neden olduğu psikolojik baskı ve oluşumlardan daha az zarar görmesine yardımcı olmayı da kendine amaç edinir.

Ayrıca verimli çalışabilmek için gerekli olan bilgileri toparlayıp, bu bilgiler ışığında personel seçme, hizmet içi eğitim verme, personeli en verimli şekilde yetiştirme, personele işi sevdirme, verimi değerlendirme gibi görevleri de vardır.

Dünyamız hızla endüstrileşmektedir ve endüstrinin insana verdiği hizmet aslında insanlar, makineler, robotlar vs. Endüstri Psikolojisi Ne Demektir?tarafından sağlanmaktadır. İnsana sağlanan bu hizmet veya ürünlerin bir parçası yine insandır. Dolayısıyla insan yani bu endüstri kollarında çalışan kesim hem bedenen hem de psikolojik olarak yıpranmaktadır. Yıpranmanın psikolojik kısmını konu alır. İnsan endüstriyel sektörde sanıldığından daha fazla yıpranmaktadır. Psikoloji biliminin bu alt dalı sayesinde çalışanların psikolojik zararları en aza indirgenmektedir. Günümüzde küçük ölçekli işletmeler tarafından fazla önemsendiği söylenemez. Ancak büyük ölçekli işletmeler işe alım, personelin eğitimi, işin personele psikolojik etkileri gibi konularda psikologlardan yardım almaktadırlar.

Bunun dışında örgütün bölümleri arasındaki çatışmalar, eksiklikler nasıl giderilebilir ve bölümler arasında yeni iletişim şekilleri nasıl oluşturulur gibi sorulara da yanıt vermektedir. Ekonomik ve örgütsel değişimlerin çalışma ekonomisine etkisi, iş ve üretim alanları nasıl olmalı ve işsizlik gibi konuları da ele almaktadır. Sonuç olarak günümüz endüstrisinde gerekli bir psikoloji dalıdır. Hem örgütler için hem de örgütte çalışan personelin gelişimi için gereklidir. Çalışanların motivasyonları, örgütün çalışanlara davranışları bu sayede gelişecektir ve endüstri insan ilişkisi bir adım daha yukarı taşınacaktır.

One thought on “Endüstri Psikolojisi Ne Demektir?”

  1. Yaşam ve iş arasında kalmış sabah kalk işe git akşam dön eve monoton bir hayat yaşamaya alıştırılmış bedenler olarak tanımlayabiliriz. Ben asla o tarz insanlardan olmadım olmayacağımda

Bir cevap yazın