Sanayi 4.0’In Türkiye Açısından Rolü

Dünya sanayi devrimleri birer birer oluşarak en sonunda 4. nesil sanayi devrimi başlamış bulunmaktadır. Sanayi devrimleri ilk olarak su ve buhar gücüyle 1. nesil olarak karşımıza çıktı. Ardından elektrik enerjisi ile 2. sanayi devrimi meydana geldi. 80’li yılların ortalarında ise dijital teknoloji ile 3. sanayi devrimi oluştu. Tüm bu teknolojilerin gelişim süreçlerinin sonunda bilgisayar ve internet teknolojisinin hayatımıza tamamen entegre olmasından sonra 4. nesil sanayi devrimi başlamış oldu.

Geleceğin teknolojisine Türkiye hazır mı?

İlk olarak Alman endüstrisinde ortaya çıkan ve Sanayi 4.0 olarak isimlendirilen 4. nesil sanayi devrimi temelde bir internet ve siber network ağı ile sanayideki sistemlerin ve işçi yükü bulunan elemanların optimizasyonu ve verimliliğinin artırılmasına dayanmaktadır. Sanayi 4.0 sistemi genel olarak üstün haberleşme ve sistem ağı gerektirdiği için gelişmiş ülkelerin bu sisteme adapte olması kolay olacak iken Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için bu durum daha uzun zaman alacaktır. Ayrıca Türk sanayi endüstrisinin iş yükünün büyük ölçüde işçi gücüne dayanmaktadır.

Teknolojik Gelişmelerin Türkiye’deki Rolü

Sanayi 4.0 ile fabrika ve endüstri kuruluşlarında robotik teknolojiye geçilecek olması Türk sanayi endüstrisinin işçi çıkarımlarına neden olacak ve işsizlik oranlarının iki haneli olduğu Türkiye’de sos yo-ekonomik olarak ülkeye negatif bir etki yaratacaktır. Bu yüzden Türk sanayisinde diğer gelişmekte olan ülkelerde de olduğu gibi sanayi 4.0 sürecinin başlaması konusunda isteksizlik olması normaldir. Şirketler sanayi 4.0’a hazır olmayan bir alt yapı bulunuyorken yatırım yaparak riskli bir sürece girmekten korkuyorlar, politikacılar ise işçilerin işten çıkarılmasıyla oluşacak işsizliğin ülkeye vereceği olumsuzlukları istememektedirler.

Türkiye sanayisi, ekonomisi ve internet ve siber network ağı henüz sanayi 4.0 devrimine geçebilecek kapasitede olmadığı kesindir. Bununla birlikte gelişen Dünya sanayisine adapte olabilmek için gerekli çalışmaların yapılarak sanayi 4.0 devriminin Türk sanayisine uygulanması gerekmektedir.

Bir cevap yazın