Kalifiye Eleman Nasıl Olunur?

Sözcük anlamı olarak bir işi yapabilme niteliğine ve ustalığına sahip olan, gerekli eğitimi almış, zihin gücü kuvvetli nitelikli işgücü anlamına gelmektedir. İşverenler tarafından işe alınacak olan kişide aranan bu özellik, kişinin çalıştırılacağı işte çalışabilmesi için gerekli donanımlara sahip olmasını ifade etmektedir.

Günümüz sanayi koşullarında gelişen bilgi ve teknoloji sayesinde sermaye yoğun üretim sürecine yönelim olmaktadır. Bu durumda da bu sermayenin yönetilmesi, değerlendirilmesi ve verimlilik sağlanması gerekmektedir. Bunu yapabilmek için ise kalifiye işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır.

Kalifiye İşgücünde Olması Gereken Nitelikler

Yüksek eğitim düzeyine sahip olan bu kişiler, işini zamanında ve en yüksek verimde yapmaya odaklıdırlar. Üretkenlik artışı için yenilik ve gelişmeleri takip etmekte ve uyum sağlamaktadırlar. Bu durumda bu kişiler çalıştıkları işyerinde veya sektörde olumlu etkiler sağlamakla birlikte; ülke ekonomilerine de olumlu etkiler sağlamaktadırlar.

Bu insanlar eğitim yolu ile okullarda yetişmektedir. Başta meslek liseleri olmak ile birlikte, fakülte, yüksekokul ve enstitüde eğitimlerini tamamlayan ve kendini yetiştirmeyi başaran kimseler nitelikli olarak ifade edilmektedir.

Nitelikli İşgücünün Önemi

Ülke nüfusunun artmasına rağmen ülkede bulunan nitelikli işgücü nüfusu oranla çok az kalmaktadır. Nadir bulunan nitelikli işgücünün ise ülke ekonomisinde değeri bilinmemektedir. Bu kişilere, gerekli çalışma ortamının sağlanamaması ve gereken değerin verilmemesi kalifiye işgücünün kaybedilmesine neden olmaktadır. Örneğin, ülkemizde bilim insanlarının bu değeri ve önemi görmemesi; bu kişilere uygun çalışma ortamlarının yaratılmaması sonucu uluslararası kurumlardan aldıkları teklifi kabul etmelerine neden olmaktadır. Bu durumda ülkede bulunan sınırlı sermaye ve tasarruf iyi değerlendirilmemekte ve verimlilik kaybı yaşanmaktadır. Söz konusu kayıp ülke ekonomisini olumsuz etkilemektedir.

Özellikle finans ve bankacılık sektörlerinde, bankaların tercih ettikleri kişilerin yüksek lisans ya da doktora eğitimi kişiler oldukları görülmektedir. Bu sektörler incelendiğinde ise arkasında uluslararası kuruluşların olduğu görülmektedir. Çünkü 1980 sonrası ülkeye artarak giriş yapan doğrudan yabancı yatırımların varlıkları bilinmektedir.

Bir cevap yazın